Klubhistorie for HFS cykling(lang version)

I efteråret 1996 var Per Madsen og Alex Pedersen til afslutningsfest i fodboldafdelingen og ved bordet kom snakken ind på cykling. Det var jo samme år som Bjarne Riis havde vundet Tour de France og motionscykling var begyndt at blive populært. Vi havde tidligere deltaget i Århus-København i 1993 og 1994, men siden var der ikke nogen der havde kørt noget særligt og slet ikke motionsløb. Men som nævnt snakkede vi en del cykling og vi blev enige om at i foråret 1997 ville vi prøve at starte noget motionscykling op i HFS. 


Sæsonen 1997:
Da foråret nærmere sig havde Per Madsen lavet en indbydelse og efter lørdagstræningen i marts måned fik alle mulig for at vælge hvilken dag der passede bedst og ved almindelig flertals afgørelse(6 stemmer på mandag, 9 på tirsdag, 12 på onsdag og 10 på torsdag) blev det bestemt at der skulle køres hver onsdag kl. 18:00. 

Referat fra årets første tur den 2 april 1997:
Vi startede i strid modvind ud omkring Bygholm sø. Første alvorlige bakke var lige før Kørup. Alle kom godt over bakken, men vi var også stadig friske.
Næste forhindring var bakken ved Tamdrup kirke. Her blev der virkelig kæmpet for at komme op, og vi havde lavet det første hvil ved kirken for at samle op inden vi kørte videre. Finn Milo havde fået nok og ville ikke med længere, men drejede fra i Lund. Vi andre fortsatte efter et lille hvil. Per syntes at vi skulle prøve at køre noget mere jævnt, så man kunne fornemme det at køre i et stort felt. Det gik rimeligt godt, men vi blev dog hurtigt delt i 2 grupper, som kørte i hvert sit tempo.
Nu kom den værste forhindring, nemlig bakken i Lundum. Alle kom flot op til vores næste hvilepause. 
Efter pausen gik turen mod Egebjerg, hvor vi skulle en tur ned om vandværket. Herfra blev der kørt ræs indtil vi nåede klubhuset ca kl. 19:30

Billede fra den allerførste træning i klubben. 
Fra venstre mod højre er det Peter Sørensen, Carsten Gade, Alex Pedersen, Finn Milo, Lars Jæger, Per Madsen, Henning Grotkær, Peter Kümmel, Helge Nielsen og Arne Rattenborg

Den første tur i klubben blev onsdag den 2 april og der stillede 10 mand op til den første træningsaften. Folk var mødt op med rytter cykler, mountain bikes og almindelig herrecykler med 3 gear. Klubbens første tur var en tur ud til Hatting-Kørup-Tamdrup kirke-Lund-Lundum

I den første sæson var der 28 personer, som på et eller andet tidspunkt mødte op til fællestræningen og vi stillede med 14 mand til "Rundt om Horsens". 7 mand på den lange 120 km rute og 7 mand på den korte 65 km rute. På 120 km holdet var vi enige om at køre socialt og vi kom da også i mål med stort samme tid(Se resultaterne her). 

En af de ting som vi gjorde fra den allerførste dag , var at notere op hvem der deltog i træningen. Jeg havde lavet et lille MS Access program og en gang imellem fik alle udleveret en statistik så de kunne holde styr på hvor mange gange de havde været til træning og hvor mange km de havde kørt.


Sæsonen 1998:
Sæsonen startede den 1 april 1998 og første tur var en gentagelse af debut turen fra 1997 - en tur på 34 km. I sæson 2 blev vi enige om at vi skulle have noget klubtøj og da HFS jo spiller i gult, var vi enige om at vi skulle have en gul cykletrøje, så vi kunne se ens ud, når vi stillede op i motionsløb. I forhold til første sæson hvor vi kun stillede op i "Rundt om Horsens" var der i 1998 deltagere til 5 motionsløb. 

Vi stillede op til Gudenåløbet i Brædstrup, indvielse af storebæltsbroen, Tour de Hedensted, Rundt om Horsens og Trekantløbet(Se resultaterne her). 

Broløbet var et af årets højdepunkter og var i det hele taget en kæmpe begivenhed. Deltager antallet til cykelløbet over Storebæltsbroen var på ca.
Holdbillede taget inden indvielse af storebælt broen i 1998
34.000 cyklister. Turen var lavet således at man først kørte rundt på mindre veje i det fynske landskab og selve afslutningen af motionsløbet var turens højdepunkt, nemlig passagen af storebæltsbroen. Det var en fantastisk oplevelse at få lov til at passere broen. Da motionsløbet var slut skulle vi tilbage over broen og der gav vi os tid til at stoppe op og betragte broen og nyde udsigten fra broen. Carsten Gade har lavet en beskrivelse af løbet som kan ses under klubture eller ved at klikke på Det store broløb

I løbet af sæsonen 1998 mødte 25 personer på et eller andet tidspunkt op til fællestræningen, men ud af de 25 var der 8 personer som kun mødte op 1 eller 2 gange. Hovedvægten af dem som deltog på onsdags turene var stadig aktive fodboldspillere. Som i den første sæson var vejret meget afgørende og en af træningsaftenerne(9 september), hvor det var regnvejr stillede kun Per Madsen og Alex Pedersen op til træning.

Sæsonen 1999:

Sæsonen startede den 7 april med en tur på 33 km. Som i de 2 foregående år stillede de fleste op til Rundt om Horsens. Der var 4 der kørte den lange på 120 km, det var Per, Henning, Birger og Alex. På 65 km ruten deltog Hans, Jørn, Ole, Carsten, Helge, Arne og Kent. Per Madsen gennemførte dog ikke løbet da han styrtede 10 km før mål, men heldigvis skete der ikke noget, udover at cyklen skulle have lavet nogle små reparationer. Se resultaterne under motionsløb 1999.
Som den eneste deltog Alex i 3 andre motionsløb, nemlig Bakkeløbet, Tour de Hedensted og Trekantløbet.

Sæsonen 2000:

Sæsonen startede den 5 april med en tur 30 km, i øvrigt den samme tur som vi havde lagt ud med de andre år, dog med lidt ændringer til sidst. Vores deltagelse i Rundt om Horsens var fordelt med 7 mand på den lange 120 km  og 5 mand/dame på 65 km. På 120 km ruten kørte vi samlet det meste af vejen, således at alle ventede ved punktering og efter de mange hårde bakker. 
Se resultaterne under motionsløb 2000.

Sådan så hjemmesiden ud i 2001

Vi havde holdt statistik med hvem der deltog til træning og med udgangspunkt i denne statistik, havde vi allerede i 1999, snakket om at lave en hjemmeside for vores klub, og efter lidt eksperimenteren lykkedes det at lave vores første hjemmeside i sommeren 2000.   
Hjemmesiden blev lavet som en af de hjemmesider, man får tildelt når man tilmelder sig stofanet, således at adressen på hjemmesiden blev http://home1.stofanet.dk/alpe, hvilket selvfølgelig var svært at huske, men det var gratis og der var 10 MB til rådighed. I 2000 var 10 MB rigeligt til vores hjemmeside, da der ikkke var særligt mange billeder og video klip. 
Sæsonen 2001

I 2001 blev sæsonen tyvstartet allerede søndag den 11 marts og de 3 følgende lørdage eller søndage var der fællestræning inden onsdagstræningen startede den 4 april. Grunden til den tidlige start på sæsonen, var at vi havde bestemt at vi skulle en tur til Sydfrankrig den 11 maj-18 maj. Vi skulle bo i Dieulefit, som ligger i regionen Rhone-Alpes, ca. 60 km nord for Mont ventoux. Selvom der var rigelig med bjergkørsel omkring Dieulefit, var det turen op til Mont Ventoux, som var den store udfordring. Se beskrivelse af turen til Sydfrankrig i referatet under klubture.
I 2001 deltog kun 7 personer i Rundt om Horsens, hvilket er det laveste deltager antal i den tid klubben har eksisteret. Kun 2 personer deltog på den lange rute, mens 5 stillede op på 65 km ruten, men kun de 4 gennemførte. Se resultaterne under motionsløb 2001.

Sæsonen 2002

I 2002 havde vi aftalt at vi ville lave en tur rundt i det østjyske område, hvor vi havde en bil med, som vi skiftedes til at køre. Turen foregik fra den 23 maj til den 25 maj. Første etape gik fra Horsens og videre til Alken, Ry, Javngyde, Sabro, Søften, Grundfør, Todbjerg, Løgten og Rønde og etapen var på ca. 100 km.  Vi overnattede på Rønde vandrehjem

Pause ved Pøt Mølle

Næste dag gik turen fra Rønde og videre til Løgten, Pøt Mølle, Gjern Bakker, Serup og Silkeborg, hvilket igen  var en tur på ca. 100 km. I silkeborg overnattede vi også på vandrehjem, som lå lige ned til  Silkeborg søerne. Sidste etape var turen tilbage til Horsens, hvilket var en tur på 55 km. 
Som sædvanlig deltog vi i Rundt om Horsens og i år var vi 8 deltagere , nemlig 2 på 120 km og 6 på 65 km ruten. Desværre måtte Jørn Jensen og Carsten Gade begge udgå da de havde punkteringer. Se resultaterne under motionsløb 2002.
Som noget nyt i klubben valgte vi at afslutte sæsonen med et klubmesterskab i enkeltstart. Ruten var en 16,5 km lang rute, rundt om Nørrestrand og Lars Keldgaard blev en suveræn vinder med mere end 1 minut ned til Birger.


Sæsonen 2003

Der blev ikke arrangeret nogen klubtur i 2003, men til gengæld var der deltagere fra klubben i ikke mindre end 10 forskellige motionsløb og i Rundt om Horsens deltog vi med 10 mand, hvoraf de 9 stillede op på 100 km distancen. Det var første gang at der var lavet en 100 km rute og det var mildest tal ikke nogen succes. Der var stor forvirring om ruten og mange kørte forkert på ruten. Se oversigt over motionsløb 2003 her. Også i 2003 blev sæsonen afsluttet med et klubmesterskab i enkeltstart og som i 2002, blev Lars Keldgaard  vinder med ca. 1/2 minut ned til Alex.

Sæsonen 2004

Efter et år uden klubtur, skulle det være anderledes i 2004. Der blev arrangeret en tur til Harzen fra den 19 til den 23 maj, hvor vi skulle bo i Altenau. Som man kan læse i referatet fra Harzen turen, var der rigelig med udfordringer i Harzen. I motionsløbene havde vi altid klaret os rimelig godt, men i 2004 sæsonen havde vi pludselig fået en mand, som også kunne vinde motionsløbene.Lars Keldgaard blev mellem de 3 første i Tour de Lund og i Rundt om Horsens blev Lars noteret som vinder, selvom der var problemer med ruten igen i 2004. 8 mand deltog på 100 km ruten og en enkelt på 65 km ruten. Se oversigt over motionsløb i 2004 her.
I klubmesterskabet var der selvfølgelig ingen der kunne røre Lars, men alligevel slog Lars kun Grotkjær med 50 sekunder. 

Sæsonen 2005

Årets tur skulle være en kopi af 2002 sæsonen, men denne gang skulle det være Sønderjylland rundt. Første etape var fra Horsens til Ribe, med frokost spisning i området omkring Jelling. Efter frokost blev der afholdt enkeltstart på 7,4 km og med Lars som vinder med næsten 1 minut til Birger. Efter overnatning på Ribe vandrehjem, skulle vi mødes med nogle ryttere fra Agerskov cykelklub, som ville vise os vej til Kolding. Inden vi kom til Kolding var vi inviteret til spisning i Agerskov's klubhus. Efter en overnatning på Kolding vandrehjem gik turen tilbage mod Horsens, men med en tur rundt om nogle af de skrappe stigninger i Vejle området. Hele referatet af klubturen Sønderjylland rundt kan læses her

Lars blev vinder af Hedensted tour

Lars Keldgaard fortsatte, hvor han slap i 2004 og i juni måned vandt Lars motionsløbet Hedensted Tour. I august måned vandt han Tour de lund og blev nr. 2 i Rundt om Horsens. I rundt om Horsens havde vi rekord stor deltager antal på 100 km ruten. Hele 12 mand stillede op og heraf havde vi 7 mand i top 50. Se oversigt over motionsløb 2005 her. Klubmesterskabet blev suveræn vundet af Lars med mere end 2 minutter ned til Birger.Sæsonen 2006

Årets klubtur skulle igen være en tur til Harzen og igen boede vi i Altenau. På de 5 dage turen varede, fik vi kørt næsten 300 km og 5750 højdemeter. Kongeetapen var dagen, hvor vi mødtes med Agerskov cykelklub og først blev der afholdt enkeltstart op ad Wurmberg på en uhyre svær rute. Ruten var kun 4,9 km lang, med en gennemsnitlig stigning på 8%, hvoraf de sidste 3 km steg med 9%. Vindertiden for HFS cykling blev på 21,10 og med Lars keldgaard som bedste mand. Derefter gik turen ud mod Elend og derefter en 15 km lang stigning op til Brocken. Dagens tur blev på lige over 100 km og med 2100 højdemeter.
Til Rundt om Horsens stillede vi op med 9 mand og på 100 km ruten havde vi 5 mand blandt de 31 første. Bedste mand blev Jørn Christoffersen på en 11 plads. Se oversigt over motionsløb 2006 her
Klubmesterskabet blev afholdt på en ny og mindre farlig rute end de foregående år. Ruten var ikke nær så kuperet, men til gengæld en smule længere(ca. 3 km). Lars Kjeldgaard vandt for  sjette år i træk med næsten 2 minutter ned til Jørn Christoffersen.
I 2006 blev hjemmesiden ændret, således den kom til at hedde www.hfscykling.dk.


Sæsonen 2007

Vores 10 års jubilæumssæson blev fejret ved at vi tog 1 uge til Mallorca i september måned. 
Holdbillede ved hotellets pool. Foto: Henrik Mark
Det blev en fantastisk tur og vi fik cyklet fra 600 op til 850 km og for dem som kørte længst blev det til 13.000 højdemeter. Kongeetapen var turen til Sa Calobra som var på 175 km og 1810 højdemeter. Mallorca mesterskabet blev afholdt på en 5 km stigning med en gennemsnitlig stigningsprocent på 5,5 %. Se resultat af Mallorca mesterskab her.
Der blev i 2007 kørt flere motionsløb og med flere deltager end nogensinde før (motionsløb 2007). På trods af det havde vi kun 7 mand med i  årets Rundt om Horsens, hvilket sammen med 2001 er det laveste antal nogensinde. Bedste mand blev Lars Kjeldgaard på en 11 plads, mens Jørn C og Alex også kom blandt de 25 bedste.
Klubmesterskabet blev igen afholdt på en ny rute, men vinderen var den samme som alle de øvrige år, nemlig Lars Kjeldgaard, men kun med 54 sekunder til Jørn Christoffersen.


Sæsonen 2008

Årets tur skulle foregå i danmark, nærmere bestemt fyn rundt. Første etape var fra Horsens til Svendborg. Efter overnatning på Svendborg vandrehjem, gik turen nord på mod Nyborg og derfra videre tværs over fyn til Fredericia. Efter en overnatning på Fredericia vandrehjem gik turen tilbage mod Horsens Hele referatet af klubturen fyn rundt kan læses her
Der var deltagere til 11 forskellige motionsløb og i rundt om Horsens havde vi 3 mand i top 25(Lars nr. 3, Alex nr. 16 og Jørn C nr 22). Se oversigt over motionsløb 2008.
Klubmesterskabet fik for første gang en ny vinder idet Jørn Christoffersen blev ny klubmester.

Sæsonen 2009

Årets tur skulle igen foregå i danmark, hvor vi havde lejet et sommerhus i Grønhøj i Nordjylland. Første etape var fra Horsens til Grønhøj(175 km). Dag 2 kørte vi ind omkring Brønderslev  i meget hård vind. Dag 3 var en tur til skagen og hjem for de hårde drenge. Hjemturen startede i regnvejr men omkring Hobro blev vejret bedre. Se referat fra turen her
Der var deltagere til 11 forskellige motionsløb og i rundt om Horsens havde vi 3 mand i top 36(Alex nr. 30, Arne nr. 31 og Jørn C nr 36). Se oversigt over motionsløb 2009.
Lars Kjeldgård generobrede Klubmesterskabet efter Jørn Christoffersen var blevet klubmester i 2008.

Sæsonen 2010

Årets tur var en tur til Ebeltoft hvor vi boede 2 sage på Ebeltoft vandrehjem. Første etape var fra Horsens til Ebeltoft(115 km). Dag 2 kørte Djursland rundt som var en tur på ca. 130 km og den sluttede i øsende regnvejr.
Der var deltagere til 12 forskellige motionsløb og i rundt om Horsens deltog vi med 18 mand. bedste placering på 100 km var Alex Pedersen som nr 22 og på 62 km var der Lars Kjeldgaard som nr. 3. Se oversigt over motionsløb 2010.
Jørn Christoffersen generobrede Klubmesterskabet som han også snuppede i 2008.

Sæsonen 2011

Årets tur var en tur til Harzen, hvor vi boede samme sted som i 2006. Vi kørte 3 dage og den sidste dag blev Harzen mesterskabet kørt, og det blev vundet af Arne Christoffersen, med Peter Landbo på andenpladsen og Alex Pedersen på 3. pladsen.
Der var deltagere til 11 forskellige motionsløb og i rundt om Horsens deltog vi igen med 18 mand. bedste placering på 100 km var Lars Kjeldgaard som nr 2 og på 62 km var det Martin Klinkby som nr. 29. Se oversigt over motionsløb 2011.
Peter Landbo blev en overraskende klubmester i 2011.

Sæsonen 2012

Vores 15 års jubilæumssæson blev fejret ved at vi tog 1 uge til Mallorca i september måned ligesom vores 10 års jubilæum. Der blev kørt melllem 600 og 950 km p de 7 dage vi havde til rådighed.
Om torsdagen kørte vi Mallorca mesterskab og vinder blev Arne Christoffersen, med Jørn Christoffersen på anden pladsen. Mikael Olesen kom på 3. pladsen.
Der var deltagere til 20 forskellige motionsløb hvilket er ny rekord og Michael Tverdergaard opnåede at deltage i 13 af disse løb.
I rundt om Horsens deltog vi 'kun' med 12 mand. bedste placering på 100 km var Lars Kjeldgaard som nr 4 og på 62 km var det hans Kleberg som nr. 23. Se oversigt over motionsløb 2012.
Lars Kjeldgaard genvandt årets klubmesterskab med Ole Duch på 2 pladsen.

Sæsonen 2013

Årets klubtur gik til Vejen og Fredericia. Første tur var til Vejen hvor vi overnattede i Vejen idrætscenter. Dagen efter kørte vi lidt omkring i terrænet omkring Vejen, hvorefter vi kørte mod Fredericia, hvor vi overnattede på Fredericia vandrehjem.
Der var deltagere til 24 motionsløb, så rekorden for 2012 blev slået. Michael Tvedergaard var igen den som kørte de fleste motionsløb. Han deltog i ikke færre end 15 af motionsløbene + vistnok også nogle MTB løb.
Vi deltog med 16 mand i rundt om Horsens. Bedste mand var Lars Kjeldgaard med en 5 plads på 100 km.

Sæsonen 2014

Årets klubtur blev holdt i og omkring Horsens. Første dag kørte vi en jagtstart, hvor vi blev sendt afsted med de formodede langsomste som de første og derefter med ½ til 1 minut imellem. Vinder af denne konkurrence blev Brian Hedevang. Om aftenen hyggede vi os med grilmad hos Claus. Næste dag kørte vi via Laden til Silkeborg, hvor vi spiste vores frokost. Efter turen gik det over himmelbjerget mod Horsens. Det blev en hyggelig tur med masser af bakker. 
Der var deltagere til 18 motionsløb. Michael Tvedergaard var igen den som kørte de fleste motionsløb. Han deltog i 12 af motionsløbene + vistnok også nogle MTB løb.
Vi deltog kun med 8 mand i rundt om Horsens, som vist er noget af en bundrekord./Alex Pedersen

                

    

Redigeret 25 december 2012